Wilhelminastraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De oude kern van Belfeld bood wegens de aanwezige infrastructuur onvoldoende ruimte om nieuwbouw een plaats te bieden. Als gevolg daarvan ontwikkelde zich lintbebouwing langs de belangrijkste hoofdwegen, zoals de Rijksweg, Schoolstraat, Wilhelminastraat en Julianastraat. Behalve de Rijksweg met een doorgaand karakter vormden de overige drie hoofdwegen de verbinding met de andere kernen van de gemeente (Bolenberg en Geloo) en/of de toegang tot de agrarische gebieden. De Wilhelminastraat vormt de oostelijke entree van het dorp. Aan deze as overheersen traditionele twee onder-één-kap woningen het straatbeeld.

Bronnen