Wijkcentrum Vinckenhof (Vinkenbosje)

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is erop gericht om de buurt- en wijkvoorzieningen een prominente en herkenbare uitstraling te geven binnen de aangewezen clusterlocaties.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Oorspronkelijk was in Venlo-Oost sprake van een aantal parochiecentra met daarbij ook andere buurt- en wijkvoorzieningen. Door de verdunning van de bevolking nam het draagvlak voor deze voorzieningen af. Bovendien was behoefte aan andere voorzieningen voor de verouderende bevolking. De gemeente heeft op basis van de visie Venlo-Oost de voorzieningenstructuur van Venlo-oost aangepast. Er wordt gestuurd op twee clusters van wijkvoorzieningen te weten Vinckenhof e.o. en Maagdenberg e.o. Verder zou er nog behoefte en draagvlak zijn voor een buurtcentrum ‘Op de berg’. De bedoeling is dat deze wijkcentra in sociaal-maatschappelijk opzicht maar ook ruimtelijk de identiteitsdragers worden van Venlo-Oost. De karakteristiek van wijkcentrum Vinckenhof sluit nadrukkelijk aan op de open ruimtelijke structuur en de architectuur van de wederopbouw.

Vinkenbosje is in de jaren zestig gebouwd als middenstandsbuurt en was gedacht als het functionele hart van een nieuwe oostelijke parochiewijk. Op de plek waar de parochiekerk was gedacht, is nu een voetbalveldje. Een configuratie van schijfvormige flats is destijds ingezet om enerzijds zoveel mogelijk tuinbouwgrond te sparen en anderzijds om deze buurt duidelijk te structureren. De ruimtelijke structuur bestaat in hoofdzaak uit een hoge flat op de kop van het Burgemeester Bergerpark (landmark voor de wijk), een middelhoge wand van flats evenwijdig langs de Laaghuissingel (begeleiding van de stedelijke ringweg), twee haaks geplaatste flats op de koppen van de Karel van Egmondstraat (markering van de wijkentree) en een uitwaaierend patroon van flats rond de Vinckenhofstraat en Gulikstraat (accentuering van het centrale voorzieningenhart). Architectonisch en typologisch is in hoofdzaak sprake van twee soorten flats:

De flats langs de randen van het Burgemeester Bergerpark zijn van het type galerijflat in zes en negen bouwlagen. Deze gebouwen zijn uitgevoerd in een modernistische architectuur met een zakelijke uitstraling waarin de nadruk ligt op de collectiviteit van deze gestapelde woonvorm. Karakteristiek is het horizontale accent in de gevelopbouw: hetzij een afwisseling van gemetselde banden en strookvensters, dan wel een herhaling van uitkragende galerijen of een zichtbaar betonskelet met een invulling van (gewijzigde) vensterpuien. De kopgevels en lifttorens zijn uitgevoerd in vrijwel gesloten metselwerk. De flats aan de Rijnbeekstraat hebben als opmerkelijk element dat de woningen op de eerste woonlaag direct bereikbaar zijn via bordestrappen.

De overige flats zijn van het type portiekflat in drie en vier bouwlagen met plat dak en gemetselde gevels in gele baksteen. Omdat het souterrain is uitgevoerd in roodbruine baksteen lijken de flats enigszins te zweven boven het maaiveld dat als gemeenschappelijke tuin is ingericht. De voorgevels worden verticaal geleed door verdiepingshoge vensterpuien (blauw of beige geschilderde borstweringen), gemetselde muurdammen en verdiept gelegen trappenhuizen met betonnen prefab gevelelementen en geperforeerde ‘dagkanten’. De gemetselde kopgevels zijn grotendeels gesloten en voorzien van horizontale venstersleuven of uitkragende balkonbakjes. In de achtergevels zijn de individuele ramen en balkons met decoratieve betonnen borstweringen gerangschikt in een regelmatig raster. Het modernistische architectuurbeeld is kortom gevarieerd, fris, licht, zakelijk en plastisch. De enige functionele verbijzondering zijn de winkels op de begane grond van de flat aan de Vinckenhofstraat.

De structurerende configuratie van identieke flats met een zorgvuldige vormgeving en frisse uitstraling maakt van Vinkenbosje een waardevol wederopbouwensemble voor de gemeente Venlo.

Bronnen