Wijkcentrum Venlo-Zuid

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op het versterken van de uitstraling van het wijkcentrumgebied.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Met de naoorlogse groei van de wijk in Venlo-Zuid werd de behoefte aan voorzieningen snel groter. Er werd een nieuw wijkcentrum gepland nabij de kruising van de structurerende hoofdwegen van de wijk, de Emmastraat en de Zwanenstraat-Van Nijvenheimstraat.

Langs deze assen ontstonden winkels en onderwijsvoorzieningen en een ontmoetingscentrum. Later werden zorg- en medische voorzieningen toegevoegd. Veel voorzieningen zijn ondergebracht in appartementencomplexen van meerdere bouwlagen die afsteken bij de rijtjeshuizen en twee onder één kap woningen in de rest van de wijk. De ruimtelijke opzet van het centrumgebied doorbreekt bovendien het blokvormige stratenpatroon dat in de oudere delen van de wijk als uitgangspunt voor de infrastructuur is genomen.

Bronnen