Wijkcentrum ’t Ven

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op versterking van het beeld van het centrum van ’t Ven.

Gebiedskarakteristiek

De kruising van het oorspronkelijk wegenpatroon (op de stroomruggen) met de Straelseweg (Napoleontische weg) markeert de kern van ‘t Ven. Recentelijk is de kern vernieuwd met een multifunctioneel voorzieningencentrum en een appartementengebouw rondom een dorpsplein. De toren van de voormalige kerk vormt een markant oriëntatiepunt aan het plein. De centrumbebouwing is evenals de omringende bebouwing opgetrokken uit baksteen. Een eigentijdse uitstraling is verkregen doordat geen traditionele kappen zijn toegepast.

In de omgeving van ’t Ven komen relatief veel kleinschalige tuinderijen voor die zich in deze voormalige Maasmeander genesteld hebben. Ook zijn er diverse monumentale landgoederen ontstaan. Door groen, tuinbouwkassen en de beboste steilrand is een gesloten landschap ontstaan. Dit besloten karakter wordt versterkt door het isolement dat de omringende autowegen veroorzaken. Door de tuinderijen toont de agrarische bebouwing zich niet in de gebruikelijke boerderijvorm.

Bronnen