Wijkcentrum Op de Heide

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van de karakteristiek van het wijkcentrum.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De woonwijk Op de Heide is een geïsoleerde dorpsuitbreiding op het hoogterras met een bijzonder karakter door de relatie met omliggende natuurgebieden en de groene zones die tot diep in de wijk doorlopen. De wijk uit de zeventiger jaren heeft een sub-urbaan woonmilieu met verschillende verkavelingstypologieën en overwegend eengezinswoningen met een introverte oriëntatie en veel privé-groen. Centraal in de groene wijk ligt het wijkcentrum aan een plein met er omheen appartementen die de plek accentueren. De wijkontsluitingsweg (Glazenapstraat) is op het wijkcentrum gericht. Buiten het centrumgebied zijn overwegend eengezinswoningen gesitueerd.

Bronnen