Welstandsvrij

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

Vrij

Wanneer het niveau welstandsvrij is wordt niet vooraf beoordeeld of een bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand. De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit van het bouwplan is aan de initiatiefnemer. Er is wel een stok achter de deur om excessen (buitensporigheden) te voorkomen: de excessenregeling.

Voor gemeentelijke- en rijksmonumenten geldt een uitzondering wat betreft de welstandsadvisering. Zij zijn altijd aan welstandsadvisering onderhevig, dus ook in welstandsvrije gebieden.