Vossenerlaan-Goethelaan-Dickenslaan

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op doorontwikkeling tot een structurerende wijkweg met een evenwichtig straatbeeld.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De woonwijk Vossener met een tuindorp-karakter is ruim van opzet met veel groenvoorzieningen. Er is grote verscheidenheid in laagbouwwoningen: eengezins-, senioren-, rijtjes- en vrijstaande woningen, waarbij eengezinswoningen overheersen.

De ruimtelijke structuur van de woonwijk Vossener wordt gevormd door de lusvormige wijkontsluitingsweg van Vossenerlaan, Goethelaan en Dickenslaan. De omringende woonbuurten bestaan uit woonerven en straten die uitlopen in de groenvoorzieningen die de wijk omringen. De structurerende wijkontsluitingsweg doorsnijdt het wijkcentrum en wordt overwegend begeleid door lagere woonbebouwing die typisch zijn voor de jaren zeventig. Plaatselijk wordt het beeld van deze weg verstoord doordat bijgebouwen het straatbeeld bepalen.

Bronnen