Via Venlo / Nijmeegseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud en versterking van de bijzondere uitstraling van Via Venlo als regionaal koopcentrum

Gebiedskarakteristiek

Via Venlo is een groot koopcentrum met vele perifere detailhandelsvestigingen. Het gebied is tot stand gekomen als een transformatie van een deel van bedrijventerrein De Veegtes. Rond 1970 zijn de autoweg A67, Nijmeegseweg en de Weselseweg aangelegd, waardoor De Veegtes en het gebied Via Venlo een goed ontsloten en bereikbare locatie werd. Aanvankelijk was alleen sprake van een mega supermarkt. in de jaren negentig van de vorige eeuw vond een grootschalige uitbouw plaats tot de huidige perifere detailhandelszone langs de Nijmeegseweg. Binnen het gebied zijn anno 2012 circa 25 zelfstandige winkels aanwezig, voornamelijk gericht op het thema "wonen en in en om huis": zoals meubelzaken, keukenshowrooms, een bouwmarkt en een tuincentrum.

Het belang van Via Venlo voor de stad en regio is groot en blijkt uit het totale vloeroppervlak van de winkelvestigingen dat vergelijkbaar is met de binnenstad. De concentratie van winkels heeft een assortiment dat qua aard en/of omvang niet past binnen de reguliere winkelgebieden. Er is potentie en draagvlak voor uitbreiding van de winkelzone.

Via Venlo strekt zich uit van de Laurens Janszoon Costerstraat tot aan de Weselseweg. De bebouwing vormt een nadrukkelijk front aan de Nijmeegseweg. Vanwege de grote betekenis voor de stad en de prominente ligging aan een van de belangrijkste invalswegen van Venlo, heeft de gemeente bewust gestuurd op een representatieve uitstraling en een eigen identiteit van het gebied. De architectonische kwaliteit en de eenduidigheid in de vormgeving van de bebouwing maken Via Venlo tot een bijzonder gebied.

Bronnen