Venloseweg / Tegelen-Noord

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op handhaven van de structurerende betekenis en doorontwikkeling van de herkenbaarheid van de ‘rijksweg’.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De voormalige rijksweg is omstreeks 1840 recht getrokken en op de oude kerktoren van Tegelen gericht. De weg is een typisch ontwerp uit de Franse tijd bestaande uit een breed profiel en dubbele laanbeplanting. Al kort na de totstandkoming ontstond er bebouwing langs deze weg die door de industriële ontwikkeling van Tegelen in snel tempo werd verdicht, met name richting centrum en later ook aan de westzijde ter hoogte van het kloosterdorp Steyl. Beide bebouwingslinten groeiden in een bonte mengeling van bouwstijlen (variërend van eenvoudige woningen en directeurswoningen tot woonblokken met appartementen) naar elkaar toe. De laatste open plekken werden ingenomen door grootschalige nieuwbouwwijken met woonblokken, waarvan Nieuw-Steyl het meest omvangrijk is. Buiten het centrum is de (oude) laanbeplanting nog grotendeels aanwezig.

De bouwstijl van de laagbouw volgt de bouwperioden en is overwegend traditioneel. De appartementenblokken uit de jaren zestig zijn de laatste decennia vernieuwd en deels vervangen.

De weg heeft zijn verkeersfunctie als toegangsweg van en naar Tegelen grotendeels behouden.

Bronnen