Veerweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op ontwikkeling van open lintbebouwing met een traditioneel karakter.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Veerweg vormt de oude verbindingsweg naar het veer richting Grubbenvorst. De lintbebouwing zal door woningbouw worden verdicht. Het huidige karakter verandert door sloop van kassen en de bouw van woningen waardoor open lintbebouwing ontstaat. De verschijningsvorm is overwegend traditioneel.

Bronnen