Ulingsheide

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het behouden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

Het gebied Ulingsheide is gesitueerd op het hoogterras van Tegelen. De omgeving kent van oudsher zeer weinig bebouwing. De oorspronkelijke heideterreinen zijn omgezet in grootschalige open landbouwpercelen. Mede daardoor wordt het landschap gedomineerd door de (bedrijfs)gebouwen en laanstructuren van het voormalige klooster Ulingshof. Het klooster werd in 1884 gesticht en in de decennia daarna uitgebouwd tot een circa vijf hectare groot ommuurd complex. Door het gebruik van donkere baksteen en dakbedekking en inpassing in het groen voegt het gebouwencomplex zich op natuurlijke wijze in het landschap. De verdiept aangelegde A74 is op maaiveldniveau nauwelijks zichtbaar, dit in tegenstelling tot het grootschalige kassencomplex aan de noordzijde van de Ulingsheide.

Bronnen