Uitlopers: Helbeek / Straelseweg / Herungerweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid Straelseweg is gericht op het in stand houden van en voortbouwen op de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor Helbeek / Herungerstraat is het welstandsbeleid is gericht op behoud en versterking van de herkenbaarheid en doorontwikkeling van deze structurerende wegen en geldt een regulier welstandsniveau.

Gebiedskarakteristiek

Helbeek, Straelseweg en Herungerstraat zijn uitlopers van het negentiende-eeuwse uitbreidingplan Van Gendt en bevinden zich aan de noordzijde van de binnenstad. De Straelseweg is van oudsher de belangrijkste route vanuit de vestingstad richting het noordoosten. Net als bij de Kaldenkerkerweg en de Roermondsestraat-Tegelseweg is de nagenoeg kaarsrechte structuur zeer karakteristiek en typisch voor de periode begin negentiende eeuw, toen de tracés van de uitvalswegen werden rechtgetrokken. De Helbeek en de Herungerstraat zijn zijtakken, die eveneens vanaf de negentiende eeuw werden bebouwd. Een belangrijk deel van de bebouwing kwam in de jaren twintig en dertig tot stand. De ruimtelijk opzet van de architectuur is van belang. De historische uitvalswegen zijn door hun vorm en richting en qua bebouwing structureel belangrijk voor Venlo. In het gebied bestaat de bebouwing vrijwel uit individuele woningen, tot stand gekomen door verschillende opdrachtgevers en verschillende architecten. De samenhang in de architectuur wordt gevonden in de toepassing van dezelfde materialen (baksteen, keramische dakpannen en gestraalde betonelementen) in eenzelfde expressie.

Bronnen