Tegelseweg / Bakenbosweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Tegelseweg en Bakenbosweg vormen een onderdeel van de oude verbinding tussen Belfeld en Tegelen. De wegen ontsloten tevens de boerderijen in Geloo en aan de Leemhorst. Als gevolg van deze functie zijn het vooral verspreide agrarische gebouwen die aan deze wegen grenzen. De randligging aan de akkers van het Geloërveld is er de oorzaak van dat de hoeven, die meest als langgevelboerderij zijn uitgevoerd, vooral aan de westzijde van de weg zijn te vinden. De karakteristiek van Tegelseweg en Bakenbosweg is een landelijke weg met verspreid liggende karakteristieke bebouwing. Dit karakter heeft weer aan kracht gewonnen nu het doorgaand verkeer veelal gebruik maakt van de nabij gelegen Steilrandweg.

De woningen zijn overwegend traditioneel van stijl en uitgevoerd in rode baksteen. Een uitzondering is de bepleisterde gevel van het rijtje arbeiderswoningen ‘De Twaalf Apostelen’, die een opmerkelijk element in het landelijke gebied zijn.

Bronnen