Straelseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud van de karakteristiek van deze Napoleontische invalsweg.

Gebiedskarakteristiek

Begin twintigste eeuw werden in Venlo een aantal Napoleonswegen aangelegd zoals de Straelseweg. Deze weg is kaarsrecht en op de Martinustoren gericht. De bebouwing langs de Straelseweg in ’t Ven is vrij open met verspringende rooilijnen. Het karakter van de bebouwing varieert van boerderijen en burgerwoningen tot het markante voormalige klooster Nazareth. De bouwstijl is overwegend traditioneel. Het klooster vertoont neo-stijlelementen.

Bronnen