Steilrandweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van de herkenbaarheid en doorontwikkeling van deze structurerende ringweg (verbindingsweg) om Tegelen.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Streekweg/N567 werd in de jaren zeventig aangelegd als ongelijkvloerse kernen-verbindingsweg om de oude rijksweg, die vanuit Reuver dwars door Belfeld en Tegelen loopt, te ontlasten. De Streekweg liep oostelijk van de kernen Belfeld en Tegelen. Het laatste deel tussen Tegelen en Venlo werd aanvankelijk niet voltooid, waardoor de weg in Tegelen bij de Kaldenkerkerweg eindigde. In 2002 werd de weg alsnog doorgetrokken tot aan de Zuiderbrug over de Maas (voormalig Verbindingsweg-Noord) en verbonden met de Venloseweg. De Steilrandweg heeft het karakter van een ringweg – parallel aan A73 – om een gedeelte van Tegelen. De uitstraling van deze rand van Tegelen aan de Steilrandweg is van wisselende kwaliteit omdat het open agrarisch gebied doorsneden wordt en slechts in beperkte mate nieuwe ontwikkelingen langs de weg tot stand zijn gekomen. Ter hoogte van de wijk Doolhof/Op de Heide reikt woonbebouwing praktisch tot aan deze weg. de aanliggende bebouwing bestaat uit een mix van traditionele rijenwoningen en moderne appartementen. Ten zuiden daarvan gaat de weg abrupt over in een landelijke omgeving.

Langs de Steilrandweg zijn op termijn nieuwe stedelijke ontwikkelingen voorzien waardoor de weg zich zal kunnen ontwikkelen van een autoverbinding tot een stadsweg met uitstraling. Waar mogelijk dient de belevingskwaliteit aan de zijde van de kern Tegelen verhoogd te worden en in overeenstemming te worden gebracht met het belang van deze structurerende ringweg.

Bronnen