Springbeek / Laerbroek

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid richt zich op behoud van karakteristieke elementen van het oorspronkelijke landschap.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Het op een terrasrand gelegen agrarische dorp Hout-Blerick had oorspronkelijk uitlopers aan weerszijden van de Springbeek richting Maas. De aanleg van de kaarsrechte Baarlosestraat heeft de relatie tussen het dorp en Voortweg respectievelijk Tangweg doorsneden. De karakteristiek van het landschap - het hoger en lager gelegen terras en ertussen is de Springbeek - is nog herkenbaar.

Vrij dicht bij de Maas sluit een voormalige stroomgeul via de Tangkoel aan op het Springbeekdal. Enkele langgevelboerderijen en een voormalige watermolen vormen karakteristieke elementen in het landschap. De relatie en samenhang tussen de geomorfologie en het bodemgebruik zijn nog steeds herkenbaar in de verschijningsvorm. Er zijn plannen om de glastuinbouw te saneren teneinde ruimte te scheppen voor de Maas bij hoog water. Het landschap zal dan meer open worden waardoor het oorspronkelijke landschap en bebouwing beter zichtbaar worden.

Bronnen