Springbeek

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op het behoud van de karakteristieke elementen van het oorspronkelijke landschap.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Het op een terrasrand gelegen agrarische dorp Hout-Blerick had oorspronkelijk uitlopers aan weerszijden van de Springbeek richting Maas. De aanleg van de kaarsrechte Baarlosestraat heeft de relatie tussen Hoverhofweg en Molenkampweg doorsneden. Ook hier is de karakteristiek van het landschap nog herkenbaar: op het lagere Maasterras waren de graslanden (beemden) en op het hogere Maasterras het bouwland (veld). Op de grens van beide terrassen stroomt de Springbeek.

Vrij dicht bij de Maas sluit een voormalige stroomgeul via de Tangkoel aan op het Springbeekdal. Langs het Springbeekdal liggen enkele rivierduinen (stuifzandgebieden) die nog herkenbaar zijn onder andere bij de Baarlosestraat.

Enkele langgevelboerderijen en een voormalige watermolen vormen karakteristieke elementen in het landschap. De relatie en samenhang tussen de geomorfologie en het bodemgebruik zijn nog steeds herkenbaar in de verschijningsvorm.

Bronnen