Spoorlijn Venlo – Eindhoven

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op versterking van het imago van Venlo door een representatieve uitstraling van de bedrijfsbebouwing aan de spoorzijde.

Gebiedskarakteristiek

De spoorlijn naar Eindhoven loopt dwars door het bedrijvenlandschap van de Trade Ports. Het aangrenzend landschap van het spoor bestaat enerzijds uit omvangrijke bedrijfshallen en anderzijds uit een coulissenlandschap van landbouwgronden en bospercelen. De reizigers van en naar Venlo beleven vanuit de trein de economische kracht van stad en regio: deze verschijningsvorm draagt dan ook in belangrijke mate bij aan het imago van Venlo.

De soort bedrijvigheid en de uitstraling van bebouwing op de Trade Ports kan zeer divers zijn. De opgave is om de treinreiziger op een aangename manier te prikkelen met architectonische beeldelementen in de bedrijfsbebouwing en bijzondere objecten zoals een windmolen. Ook de toevoeging van groen zal het beeld sterk beïnvloeden. Het streven is om met een afwisseling van representatieve bedrijfsbebouwing en groenvoorzieningen uitdrukking te geven aan de groene- en economische kernkwaliteit van Venlo.

Bronnen