Sint Joseph-Kerkhoflaan

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op instandhouding van en voortbouwen op het waardevolle naoorlogse beeld.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Plechelmusstraat e.o. maakt deel uit van de Sint Josephparochie die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw als vierde rooms-katholieke parochie aan Tegelen werd toegevoegd. De ruimtelijke structuur van dit wederopbouwensemble bestaat uit een wigvormig terrein met drie evenwijdige straten in de lengte en een aantal korte dwarsstraten. Aldus is - in de geest van de barok - een symmetrisch stratenpatroon ontstaan met straten die uitstralen vanuit één punt (de kerk). De middelste straat – de Plechelmusstraat – fungeert als ruggengraat van het woonbuurtje, is gedeeltelijk voorzien van een middenplantsoen en georiënteerd op de punt van de wig (de plek waar anno 2013 de Sint Josephkerk nog staat). Deze zichtlijn geeft richting en oriëntatie aan de buurt.

De verkaveling bestaat uit halfopen blokken met rijtjeswoningen en voor- en achtertuinen. De woningen hebben als gemeenschappelijk kenmerk een traditionalistische bouwstijl met gemetselde, relatief gesloten gevels van roodbruine baksteen, twee of drie bouwlagen en zadeldaken met rode pannen, schoorstenen op de nok en zinken mastgoten. De variatie zit in de typologie en de architectonische detaillering.

De beneden-bovenwoningen langs de Kerkhoflaan vormen een stedelijke begeleiding van deze hoofdontsluiting. Hier is sprake van een sobere rij met uitgebouwde portieken onder lessenaardaken en een rijk gedetailleerde rij met bloktandlijsten, gemetselde borstweringen met visgraatmotief en gekoppelde entrees onder frontons.

De winkelwoningen aan de Gullickstraat vormen een reeks buurtwinkels tegenover de kerk. De twee keer vier aaneengebouwde winkelwoningen onderscheiden zich door een individuele en luxe uitstraling met gesmoorde dakpannen, dakkapellen, Vlaamse gevel, bakgoten op klossen, decoratief fries onder de goot, siermetselwerk tegen kopgevel en winkelpuien op de begane grond.

De eengezinswoningen in twee en drie bouwlagen staan aan de overige straten van de buurt. De tweelaags rijtjeswoningen zijn rijk gedetailleerd met steunberen, lisenen, lijsten en (hoek)vertanding in gele baksteen, betonnen segmentbogen en lateien op de begane grond en een hanekam met figuratieve sluitsteen boven de voordeuren. De drielaags rijtjeswoningen hebben als bijzondere elementen: Franse balkons met smeedijzeren raamhekken, betonnen entreeluifel en betonnen borstweringen met eenvoudige ornamenten in reliëf. De oorspronkelijke stalen ramen zijn grotendeels vervangen door kunststof exemplaren.

Door de karakteristieke parochiale opzet van kerkeiland met buurtwinkels en achterliggende woonbuurt in combinatie met de kenmerkende ambachtelijke baksteenarchitectuur is de Plechelmusstraat e.o. een bijzonder waardevol wederopbouwensemble voor de gemeente Venlo.

Bronnen