Schandeloseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op doorontwikkeling van de beeldkwaliteit als structurerende straat van Velden-Oost.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Schandeloseweg is de hoofdontsluitingsweg van de woonwijk Velden-Oost. De straat vormt de belangrijkste aansluiting met de oude kern van Velden en verbindt het dorp met het buurtschap Schandelo. De aanliggende bebouwing is zeer divers en bestaat uit woningen en enkele grotere dorpsvoorzieningen. De architectuur van de woningen is overwegend traditioneel; diverse voorzieningen zijn gehuisvest in gebouwen met een eigentijdse uitstraling.

Bronnen