Roermondsestraat / Tegelseweg / Mariastraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden en versterken van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

Omstreeks 1836 werd de bestaande uitvalsweg vanuit Venlo naar het zuiden rechtgetrokken en ontstond de Roermondsestraat/Tegelseweg. Na het opheffen van de vestingstatus ontwikkelde zich lintbebouwing langs deze weg. De uitstraling van de Roermondsestraat/Tegelseweg tot aan de Walstraat is duidelijk anders van karakter dan de rest van de Tegelseweg. Door de brede middenberm en monumentaal stedelijke bebouwing straalt dit deel meer status uit. Opvallend is de ‘degradatie’ van de bebouwing aan de Tegelseweg richting Tegelen. De aanvankelijk in twee tot drie bouwlagen uitgevoerde woningen nemen in hoogte en mate van detaillering af tot een laag met kap, terwijl al deze bebouwing toch hoofdzakelijk van omstreeks 1900 is. De westelijke straatwand, waar de bebouwing van Venlo-Zuid aansluit, doorbreekt dit beeld. Door de aanleg van de ringweg om Venlo-Zuid heeft de Roermondsestraat/Tegelseweg haar verkeersfunctie grotendeels verloren. Ten zuiden van de Prof. Gelissensingel en Hagerhofweg ontbreekt (woon)bebouwing die direct aansluit op het wegtracé. Er liggen enkele grootstedelijke voorzieningen.

Haaks op de Tegelseweg is de Mariastraat aangelegd die een zichtlijn vormt op de toren van de in 1914 gebouwde Onze Lieve Vrouwekerk. Het was de eerste parochiekerk buiten het oude Venlose centrum. De kerk is onderdeel van een gaaf ensemble (parochiecentrum met bebouwing) uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De woonblokken om de kerk hebben een besloten rationeel karakter met enkele tuindorp invloeden.

Bronnen