Ringweg: Sloterbeekstraat / Amnesty Internationalstraat / Guliksebaan / Hagerhofweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van wijkranden waarbij het tijdsbeeld van het aangrenzend gebied herkenbaar blijft vanaf de ringweg om Venlo-Zuid.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De ringweg brengt de randen van de wijk prominent in beeld. De uitstraling en imago van de wijk wordt hier dan ook nadrukkelijk ervaren. De bebouwing en architectuur is erg onsamenhangend doordat de ringweg zicht geeft op een grote diversiteit van oudere (traditionele) en nieuwere (moderne) bebouwing. Ook is het beeld en karakter van het gebied buiten de ringweg en de wijk zeer verschillend: het beeld varieert van ‘industrieel’ rangeerterrein tot groene Maasoevers, sportvelden en buitengebied. Het is wenselijk om meer samenhang in het beeld te realiseren. Daarbij wordt ook gedoeld op een passend antwoord op het beeld buiten de wijkringweg. Tevens dient er aandacht te blijven voor behoud van de verschillende architectonische tijdsbeelden.

Bronnen