Rijksweg-Zuid

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De oude kern van Belfeld bood wegens de aanwezige infrastructuur onvoldoende ruimte om nieuwbouw een plaats te bieden. Als gevolg daarvan ontwikkelde zich lintbebouwing langs de belangrijkste hoofdwegen, zoals de Rijksweg, Schoolstraat, Wilhelminastraat en Julianastraat. De Rijksweg is daarvan de meest prominente doorgaande toegangsweg. De weg loopt parallel aan de Maas, ter hoogte van de Markt is de afslag naar het dorp.

De groene setting en het reliëf leidde aan de oostzijde van Rijksweg-Zuid tot een meer exclusievere invulling met vrijstaande bungalows voorzien van plat dak en grote landhuizen op ruime percelen. Enkele woningen van vóór de Tweede Wereldoorlog doorbreken dit beeld. Ook hier is langs een deel van de Rijksweg plaatselijk een parallelweg aanwezig, in feite de voorganger van de in de negentiende eeuw rechtgetrokken Rijksweg-Zuid. De westzijde is open agrarisch gebied met zicht op (het winterbed) de Maas.

Bronnen