Rijksweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud van de karakteristieke beeldkwaliteit van een Rijksweg met groene uitstraling.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Rijksweg 271 was tot de aanleg van de A73 de belangrijkste noord-zuidverbinding tussen Venlo en Nijmegen. Nu vormt de weg de belangrijkste verbindende schakel tussen Arcen, Lomm, Velden en Venlo. Dergelijke wegen werden vaak gericht op de kerktoren. Zo heeft de Rijksweg een oriëntatie op de kerktoren van Velden en de Heilig Hartkerk aan het Gelreplein. Door verandering van het wegbeloop en hogere bebouwing zijn de zichtlijnen in de loop der jaren deels verstoord. De ligging in een bosgebied geeft de weg een groen karakter. er is nauwelijks bebouwing langs de weg tot stand gekomen. De bebouwing is traditioneel van stijl en ingepakt in het groen. Een grootschalig restaurant annex amusementscentrum vormt een opvallend element.

Bronnen