Rijksstraatweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op doorontwikkeling van een representatief straatbeeld aan de Rijksstraatweg bij doorsnijding van de kern Lomm.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Na de Tweede Wereldoorlog wordt aan de oostzijde van de Rijksstraatweg het bedrijventerrein Spikweien ontwikkeld. De grootschalige bedrijvigheid van de voormalige gemeente Arcen en Velden werd op dit terrein geconcentreerd. De structuur van het bedrijventerrein bestaat uit een rationele, rechthoekige verkaveling. Het straatbeeld aan de Rijksweg wordt gevormd door de moderne bedrijfsbebouwing. Aan de dorpszijde zijn slechts enkele traditionele burgerpanden georiënteerd op de weg. Rijksstraatweg heeft een beperkte ruimtelijke relatie met de dorpskern.

Bronnen