Oude Venloseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud van het groene en landelijke karakter van de weg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Oude Venloseweg was vroeger een belangrijke route tussen Venlo en Velden. De Rijksweg - en de aanpassingen daarop met Veldenseweg en Nijmeegseweg - heeft de functie voor het (doorgaande) autoverkeer overgenomen. De Oude Venloseweg is nu vooral van belang voor het lokale en toeristische verkeer. De weg heeft een rustieke landelijke uitstraling. Het beeld aan de oostzijde van de weg wordt bepaald door een beboste rivierduin. aan de westzijde zijn een aantal traditionele burgerwoningen in een groene setting. Het rustieke beeld staat onder druk door de industriële bebouwing van de champignonverwerkingsfabriek.

Bronnen