Oude Munt

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud en bescherming van de bestaande karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle beeldkwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

Op het kloosterterrein van de Oude Munt lag in de middeleeuwen het mottekasteel van de Heren van Tegelen. Het kasteel werd in de zeventiende eeuw gesloopt. In de achttiende eeuw werd het witte landhuis gebouwd, dat samen met de nog bestaande zeventiende eeuwse boerderij de kern van het huidige klooster vormt. De motte, de kunstmatige heuvel waarop het oude kasteel lag, werd geslecht. Hier werd een kloostertuin aangelegd met begraafplaats. In de twintigste eeuw werd het klooster tot twee maal toe uitgebreid met nieuwe vleugels in baksteenarchitectuur met bijzondere metselversieringen, houten bakgoten en schild- en zadeldaken met keramische pannen. Verder werd er een kapel gebouwd. Landhuis, boerderij en resten van de oude grachten om het terrein zijn aangemerkt als rijksmonument.

Bronnen