Onze Lieve Vrouweplein

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Het Onze Lieve Vrouweplein sluit aan de zuidzijde aan op het kerkeiland rondom de Onze Lieve Vrouwe kerk in de wijk Venlo-Zuid. De buurt werd gebouwd in de jaren twintig en dertig, nadat de parochiewijk was gesticht. Om en nabij het Onze Lieve Vrouweplein bestaat de bebouwing uit aaneengeschakelde woningen, tot stand gekomen nagenoeg in één periode en in één fase. De toegepaste materialen zijn twee kleuren baksteen, keramische dakpannen en gestraalde betonelementen, in eenzelfde expressie. De bouwhoogte is nagenoeg overal twee lagen met een steile kap. Karakteristieke kenmerken zijn:

  • Het rustige evenwicht in de gevelcompositie: balans tussen de horizontale lijnen van de vensterreeksen/gootlijsten en de verticale lijnen van de vensterassen.
  • De ambachtelijke, overwegend eenvoudige baksteenarchitectuur met top- en lijstgevels en gesloten metselwerk waarin ramen en deuren als gaten zijn uitgespaard.
  • De houten kozijnen en ramen hebben veelal een traditionele opzet en indeling (draai- en schuiframen met roeden).
  • De generfde textuur en de verschillende tinten rood/bruin metselwerk, de wisselende metselverbanden en terugliggend voegwerk zorgen voor een levendig en ambachtelijk gevelbeeld.

Het Onze Lieve Vrouweplein en omgeving is cultuurhistorisch van belang vanwege de systematische aanpak van het stedenbouwkundig plan en de gaafheid en herkenbaarheid daarvan. De architectuur is van belang als voorbeeld van de ontwikkeling van de aaneengeschakelde stadswoning waarin architectonische expressie tot uitdrukking is gebracht. Verder is de architectuur van belang, materiaalgebruik, detaillering en stedenbouwkundige accenten in de vorm van bijzondere hoekoplossingen. Karakteristiek zijn bijzondere details met betrekking tot gootlijsten, ornamenten en vensterkozijnen met karakteristieke roedeverdelingen.

Bronnen