Onderste Molen

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud van het cultuurhistorisch ensemble van watermolens, buffervijvers en beekloop en de daarbij horende beeldkwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

Het gebied is cultuurhistorisch van belang als stadsbeeld. Het beeld wordt bepaald door de Molenbeek met de twee watermolens en de bosrijke omgeving van de steilrand. De bebouwing van de Onderste- en Bovenste Molen herinneren samen met oude (boerderij-) bebouwing aan de Onderste Molenweg aan de oorspronkelijke situatie. De Bovenste Molen is in de loop der jaren verbouwd tot een hotelcomplex. er zijn plaatselijk nog architectonische stijlelementen van vroegere perioden zichtbaar. Het rijksmonument Onderste Molen is in zijn oorspronkelijke setting bewaard gebleven. In de omgeving zijn in de dertiger jaren villa’s gebouwd. De molenvijver van de Onderste Molen werd tot in de negentiger jaren als zwembad gebruikt. Bij de herbestemming van het zwembadterrein werden vervolgens rondom de vijver opnieuw villa’s gebouwd. In het huidige beeld is sprake van een bijzondere villabuurt in de groene steilrand waarin de Molenbeek, de molenvijvers en de oude bebouwing van de watermolens nog goed herkenbaar zijn. 

Bronnen