Nijmeegseweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op verdere ontwikkeling van een representatief karakter van deze stadsinvalsweg.

Gebiedskarakteristiek

De ontwikkeling van Noorderpoort tot een hoogwaardig kantoren- en bedrijvenpark is gestart in de negentiger jaren en nadert de afronding. Het plangebied heeft een ruim opgezette structuur met veel groene elementen. De vormgeving en inrichting geeft het gebied een eigen identiteit. De aanwezigheid van de hoofdontsluitingswegen heeft ertoe geleid dat aan de randen van Noorderpoort - met name aan de A67 en Nijmeegseweg - sprake is van een ‘zichtlocatie’, waar Venlo haar economische kracht laat zien. Aan die randen zijn de bedrijven dan ook naar ‘buiten’ georiënteerd. Op de zichtlocaties langs de A67 en Nijmeegseweg is gekozen voor een representatief en eenduidig beeld van de bebouwing. vier bouwlagen met overwegend lichte tinten voor de gevels en plaatselijk een accentkleur.

Bronnen