Nachtegaal (omgeving Heilig Hartkerk)

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit van het waardevolle stadsbeeld.

Gebiedskarakteristiek

De omgeving van de Heilig Hartkerk aan de Nachtegaallaan kwam grotendeels tot stand in de jaren dertig van de twintigste eeuw, na de stichting van de parochie als eerste aanzet van de uitbreiding van Tegelen in oostelijke richting, richting hoogterras en kleiwarenfabrieken. Behalve de parochiekerk werden een pastorie, kapelanie, school, klooster, winkels, middenstandswoningen en arbeiderswoningen gebouwd.

In de buurt rondom de kerk bestaat de bebouwing uit individuele woningen en geschakelde woningen, tot stand gekomen door verschillende opdrachtgevers en verschillende architecten. De samenhang in de architectuur wordt gevonden in de toepassing van dezelfde materialen (baksteen, keramische dakpannen en gestraalde betonelementen) in eenzelfde expressie. De bouwhoogte varieert, maar is in veel gevallen twee lagen met een steile kap. Karakteristieke kenmerken zijn:

  • Het evenwicht in de gevelcompositie: balans tussen de horizontale lijnen van de vensterreeksen/gootlijsten en de verticale lijnen van de vensterassen.
  • De ambachtelijke, overwegend eenvoudige baksteenarchitectuur met top- en lijstgevels en gesloten metselwerk waarin ramen en deuren als gaten zijn uitgespaard.
  • De houten kozijnen en ramen hebben veelal een traditionele opzet en indeling (draai- en schuiframen met roeden).
  • De generfde textuur en de verschillende tinten rood/bruin metselwerk, de wisselende metselverbanden en afwisselend voegwerk zorgen voor een levendig en ambachtelijk gevelbeeld.
  • Gevels hebben bescheiden accenten of ingetogen versieringen die zich onopvallend in het gevelbeeld voegen, zoals smeedijzeren raamhekken, keramische tegels, siermetselwerk, natuurstenen accenten.

De buurt rondom de Heilig Hartkerk is cultuurhistorisch van belang vanwege de systematische aanpak van het stedenbouwkundig plan en de gaafheid en herkenbaarheid daarvan. De architectuur is van belang vanwege de grote rijkdom en diversiteit aan individuele bouwwerken, materiaalgebruik, detaillering en stedenbouwkundige accenten in de vorm van bijzondere hoekoplossingen. Karakteristiek zijn bijzondere details met betrekking tot gootlijsten, ornamenten en vensterkozijnen met karakteristieke roedeverdelingen.

Bronnen