Meulenveldlaan

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

De ruimtelijke kwaliteit en herkenbaarheid van de hoofdontsluitingsweg dient opgewaardeerd en in overeenstemming te worden gebracht met het kwaliteitsniveau van deze villawijk.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Meuleveld is een villawijk uit de tachtiger jaren van de twintigste eeuw. De wijk bestaat uitsluitend uit riante woningen. Voor de voorzieningen is men aangewezen op andere wijken. De Meuleveldlaan is de hoofdontsluitingsweg en heeft een informeel karakter dat niet representatief is voor de karakteristiek van de wijk. Dit onevenwichtig beeld dient omgebogen te worden en in overeenstemming te worden gebracht met het karakter van de villawijk.

Bronnen