Maasveld

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Behoud van het karakter van een structurerende woonstraat parallel aan de Maas en doorontwikkeling van de relatie met de oude kern van Tegelen.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De bouw van de Vinex-woonwijk Maasveld begon in de jaren negentig van de vorige eeuw en is recentelijk afgerond. De oriëntatie van de woningen op het Maaslandschap en het groene karakter zijn kenmerkend. Het merendeel van de woningen is laagbouw in eigentijdse vormen. de appartementengebouwen zijn bijzonder van vorm en modern van architectuur. De sfeer en architectuur is gestuurd op basis van een beeldkwaliteitplan.

Bronnen