Maasstraat / Kruisweg (brouwerij)

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De agrarisch getinte bebouwing aan de Kruisweg en Maasstraat vormt een afgescheiden geheel ten noorden van de kern Arcen. Vanuit bouwkundig oogpunt overheerst de Kruisweg door haar lintbebouwing. Beide wegen hebben een duidelijk verschillend karakter. De bredere en rechtlijnige Maasstraat kent aan beide zijden laanbeplanting terwijl de smallere, bochtiger en boomloze Kruisweg de uitstraling van een zijweg van die Maasstraat heeft. Aan de Maaszijde zijn, in het grootschalige en open landschap, de brouwerij en de daar tegenover liggende villa opvallende elementen in het Maasdal. De rest van het gebied bestaat voornamelijk uit woonhuizen met één bouwlaag met zadeldak.

Bronnen