Maasstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristiek.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De rechte en brede kastanjebomenlaan vormt de noordelijke entree van het dorp. Ten noorden van de historische dorpskern wordt de laan begeleid door naoorlogse uitbreidingswijken. Noordelijker wordt de omgeving van de Maasstraat gekenmerkt door een min of meer ‘besloten’ openheid. Clusters van agrarische bedrijven langs de Maasstraat, Kruisweg en Boerenweg verminderen deze openheid.

Bronnen