Maasfront / Maaswaard / VieCurie

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op versterking van het stadsbeeld van Venlo door een stedelijke uitstraling van rivierfront en de invalsroute via Tegelseweg en Prof. Gelissensingel.

Gebiedskarakteristiek

Een eerste belangrijke wijkoverstijgende ontwikkeling is de woonbuurt Hagerhof-West tussen de Tegelseweg en de nieuwe Prof. Gelissensingel (zeventiger/tachtiger jaren twintigste eeuw): met dit nieuwe rivierfront kreeg het stadsdeel Venlo meer uitstraling aan de Maas. Het stedelijk Maasfront werd nog langer door het nieuwe grootschalige gebouwencomplex ziekenhuis VieCurie dat in de jaren tachtig ontstond tussen Tegelseweg en Maas.

In de negentiger jaren begon de ontwikkeling van Maaswaard, onderdeel van de VINEX-locatie Venlo-Centrum-Zuid. Rond de Nedinsco werden diverse hoge woongebouwen en het nieuwe stadskantoor gerealiseerd. Het rivierfront kreeg daarmee een grootstedelijke uitstraling door hoogte en allure van de gebouwen. De hoogte van de bebouwing aan de Maas nam in de laatste decennia toe. Daardoor is de Maas in het centrumgebied steeds meer een binnenstedelijke ruimte geworden. In de architectuur van de diverse gebouwen is het tijdsbeeld afleesbaar.

Bronnen