Maasfront

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied, met name gezien vanaf de Maaszijde.

Gebiedskarakteristiek

Het silhouet van Blerick vanaf de zijde van Maas is zeer karakteristiek. Het beeld wordt bepaald door de betonnen klokkentoren en het bakstenen doosvolume van de Antoniuskerk. De vrijstaande en georiënteerde Antonius van Paduakerk bevindt zich aan de oostrand van de oude dorpskern Blerick, op de linker oever van de Maas. Dankzij een open betonconstructie ‘zweeft’ het kerkgebouw circa een meter boven een gedeelte van de oude kerkhof. Voor de kerk is een stenen plein aangelegd dat optisch in verbinding staat met het Antoniusplein voor het voormalige gemeentehuis. De Antoniuslaan doorsnijdt deze open ruimte. Op het voorplein staat ten westen van de kerk een vrijstaande hoge klokkentoren die als landmark voor Blerick fungeert. Onder de toren is een oorlogsmonument opgesteld dat van de kerkhof afkomstig is. Aan de linker zijde van de kerk bevindt zich een langgerekte aanbouw met nevenruimtes (o.a. dagkerk en sacristie). Aan de straatzijde staan twee dienstwoningen (Antoniuslaan 89 en 91). De kerk manifesteert zich als een stedenbouwkundig accent in het centrum van Blerick en herinnert door locatie en samenhang met het kerkhof aan de neogotische voorganger die in de oorlog verloren ging. Het kerkgebouw is van groot belang voor de herkenbaarheid van Blerick. Vooral dankzij de sculpturale hoofdvorm en de hoge klokkentoren (landmark) is het kerkgebouw van grote betekenis voor het stadsbeeld. De vrije ligging, het zicht vanaf de Maas, de combinatie met het kerkhof en het verharde voorplein dragen bij aan de waardige en monumentale uitstraling van de Antoniuskerk. Aan de noordoostzijde van de kerk wordt het beeld bepaald door de diepe tuinen en kademuren achter aan de Antoniuslaan. De kerkhofmuur bij de kerk dateert uit de achttiende eeuw en fungeert ter plaatse als kademuur. ter versterking zijn in het recente verleden steunberen aangebracht. Ter hoogte van de Pontanusstraat is het torentje van de monumentale woning Pontanusstraat karakteristiek. Ook hier bevinden zich diepe tuinen met afwisselend groene en stenen erfafscheidingen. Vanaf de pastorietuin is het gebied open en groen.

Bronnen