Maasfront

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op ontwikkeling van een bebouwingsfront aan de Maas dat de economische kracht van Venlo weerspiegelt.

Gebiedskarakteristiek

Het bedrijventerrein Trade Port met haven (Groot Boller) is na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld tussen de Maas en spooremplacement Blerick. Vanwege ruimtebehoefte werd in de jaren negentig een zone langs de Maas opgehoogd en ingericht als bedrijventerrein. Sindsdien vormt bedrijfsbebouwing – gefilterd door een bomenrij – het gezicht aan de Maas. De bouwvolumes en beeldkwaliteit van de bebouwing is wisselend: een hoogwaardige uitstraling van de bebouwing in het rivierfront is wenselijk zonder dat dit ten koste mag gaan van de bomenrijen.

De haven heeft met de komst van de Container Barge Terminal een ontwikkeling doorgemaakt. Logistieke betekenis en uitstraling zijn sterk vergroot: de gestapelde containers en kraaninstallatie zijn zichtbaar vanaf de A67 en de oevers van de Maas. Het bos op de rivierduin geeft een sterk beeldcontrast met het bedrijventerrein en geeft het bedrijfsgebied een groene uitstraling.

Bronnen