Maasbreesestraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de karakteristiek van een oude invalsweg van Blerick.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Maasbreesestraat bevindt zich tussen de Pontanusstraat/Baarlosestraat en de Guido Gezellestraat. De Steegstraat en de Averbodestraat/Hoekstraat monden op de Maasbreesestraat uit, die al op het oudst bekende kaartmateriaal uit de zestiende eeuw voorkomt. Zoals de naam al aangeeft is het een onderdeel van de oorspronkelijke wegverbinding met Maasbree. Tot het welstandsgebied behoort het deel tussen de Pontanusstraat en de Vliegenkampstraat/Ruijsstraat.

De bebouwing wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Er zijn zowel één- als tweelaags huizen enkele, dubbele en gekoppelde panden. Op de hoek met de Pontanusstraat bevindt zich een markant café uit de jaren dertig, gekoppeld aan een woonhuis, dat ten opzichte van de rooilijn aan de Pontanusstraat, terug ligt. Dit is ook één van de jongste gebouwen in de straat. De overige bebouwing is ouder en gaat terug tot de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Alle daken liggen evenwijdig aan de straat, slechts bij twee panden doorbroken door Vlaamse geveltjes. Het hoekpand bij de Steegstraat is qua vormgeving identiek aan Kloosterstraat 1 en 15, in neorenaissance-stijl met geprofileerde baksteen. (Ook de zuidzijde heeft een vergelijkbare opzet).

In een deel van de Maasbreesestraat is de bebouwing uit de vroege twintigste eeuw, behorend bij de vroege uitbreidingen van het dorp, gesloopt. De diversiteit in hoogte en grootte is zeer karakteristiek.

Bronnen