Maasboulevard (nieuwe ontwikkeling)

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud en doorontwikkeling van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Gebiedskarakteristiek

Om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten besloot de gemeente in de negentiger jaren tot herstructurering van dit deel van de binnenstad. De ingreep heeft geleid tot een nieuw winkelcircuit via de Maasstraat, een groots Maasfront én de herinrichting van de Oude Haven tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. De Maas is sindsdien prominent voelbaar in de binnenstad en ook het stedelijk leven speelt zich weer af bij het water. Gebied Maasboulevard bestaat globaal uit in twee zones: het rivierfront en de aanhechtingszone met de oude binnenstad. De samenhang met de oude binnenstad is zorgvuldig en komt tot uitdrukking in een naadloze verknoping met het stratenpatroon. Ook het architectuurbeeld is erg verwant aan de binnenstad; met name door het gebruik van roodkleurige bakstenen gevelmateriaal wordt de samenhang met de binnenstad onderstreept.

Maasfrontzone

Het robuuste rivierfront is opgebouwd uit een drietal grote eenheden: een strak vormgegeven lineair bouwvolume (Lineair) geflankeerd door enerzijds een markante toren (Romertoren) en anderzijds door de bijzondere gelaagde bouwmassa van de Maaspoort-Luif.

  • Lineair is een langgerekt bakstenen gebouw dat in de lengte is opgebouwd uit een aantal repeterende volumes. Het totaal oogt als een groots gebaar waarbij de contouren refereren aan getande middeleeuwse stadsmuren. De helft van de plint is uitgevoerd als galerij waardoor vanuit een karakteristieke openbare ruimte uitzicht wordt geboden op het rivierlandschap. Het gebouw heeft een driedelige opbouw met winkelplint, woonlagen en dakopbouw. In de architectuur wordt gebruik gemaakt van een kubistische vormentaal. Raamopeningen zijn als gaten in het metselwerk uitgespaard. De grijze natuurstenen plint loopt door in de kademuren.
  • Romertoren bestaat uit twee geschakelde bouwvolumes op een bastionvormige onderbouw. De volumes zijn rank en slank vormgegeven. De gevels zijn in twee verschillende materialen uitgewerkt. Het hogere dikkere deel heeft een bakstenen gevel van donkerrode verblendstenen; het kleinere slankere volume is uitgevoerd in bruin-gepatineerd koper.
  • Maaspoort-Luif heeft een sterk gelaagde opbouw waarin de restanten van de, stadsmuur zijn geïntegreerd. Binnen de horizontale geleding is sprake van een verticale geleding van de gevelelementen. De gevelelementen bestaan uit glasvlakken en stijlen van witte staalplaat.

Aanhechtingszone Jodenstraat 

De klassieke driedeling in de opbouw van de bouwmassa is consequent toegepast. Er is een plintlaag met winkelfunctie, daarboven woonlagen en een afronding met een zadeldak. De straatwand is geleed waarbij de pandsgewijze parcellering als uitgangspunt is gekozen; de gevelarchitectuur van de diverse ‘panden’ is verschillend vormgegeven. De architectonische beeldtaal is deels ontleend aan de omgeving: kleinschalig met een traditionele architectuur, bakstenen gevels met ramen als gaten in metselwerk. De winkelplint is deels verbijzonderd met natuursteen. De daken zijn belegd met dakpannen.

Bronnen