Maalbeek

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit van het landschap.

Gebiedskarakteristiek

De omgeving van Maalbeek kenmerkt zich door de overgang van een oud akkerbouwgebied naar de jonge ontginning van het Meelderbroek. Dit laatste landschap is grootschaliger, opener en rechtlijnig ingedeeld. Boerderijen, vooral uit de eerste helft van de twintigste eeuw liggen rationeel verspreid in het landschap. Zowel de oude middeleeuwse landbouwpercelen rond Maalbeek als de negentiende eeuw ontginning rondom Schonenborg worden beheerst door de beboste steilrand, de overgang naar het hoogterras. De kwaliteit van de omgeving wordt bepaald door de groene structuren, gave boerderijcomplexen en openheid van het landschap.

Bronnen