Lingsforterweg

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandsbeleid is gericht op behoud en ontwikkeling van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Lingsforterweg leidt vanaf de Rijksweg westwaarts naar het kasteel Arcen en de bijbehorende parkeervoorzieningen. De Lingsforterweg is een brede laan met aan weerszijden een dubbele rij bomen. De poortgebouwen van het kasteel zijn duidelijk zichtbaar aan de weg gesitueerd en verlenen de weg een statig karakter. Het bochtige ‘vervolg’ van de Lingsforterweg leidt via de Koestraat naar het dorpscentrum en via de Wal naar de kerk. Door de rechtlijnige voortzetting van de weg naar het oosten richting Duitsland is de weg duidelijk herkenbaar als één van de hoofdontsluitingsassen van de kern Arcen.

Bronnen