Laurens Janszoon Costerstraat / Hakkesstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op versterking van een representatief beeld voor deze hoofdstructuur van het bedrijvengebied Veegtes-Noorderpoort.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Bedrijventerrein Veegtes werd ontwikkeld in de jaren vijftig en kenmerkt zich door een grote diversiteit aan bedrijven en verschijningsvormen. Door verouderde bebouwing is plaatselijk een rommelig beeld ontstaan. Sinds een aantal jaren spannen gemeente en bedrijven zich in om het bedrijvengebied te vernieuwen en het straatbeeld op te waarderen. De Laurens Janszoon Costerstraat en Hakkesstraat vormen de hoofdontsluiting van het bedrijvengebied Veegtes-Noorderpoort. Bevorderd wordt dat aan deze hoofdontsluitingsweg zich bedrijven vestigen met een publiek en representatief karakter.

Bronnen