Lambertusplein

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud van de stedenbouwkundige opzet en kwaliteit van dit plein en aangrenzende bebouwing.

Gebiedskarakteristiek

Het Lambertusplein in het stadsdeel Blerick, ligt iets ten noorden van het centrale winkelcentrum van Blerick. Op het akkerveld, dat hier voor de aanleg van het plein lag, werden vanaf 1920 de eerste woningen gebouwd. Het betreft vooral huizen van notabelen die in een groene omgeving wilden wonen. Ook na de Tweede Wereldoorlog werden langs een deel van de straten rondom het plein nog woningen gebouwd. Eén daarvan was de honderdduizendste nieuwbouwwoning die na de oorlog in Nederland tot stand kwam. Koningin Juliana was in 1949 bij de officiële overdracht aan de bewoners. Het plein wordt omzoomd door een bomenlaan in een groene randzone. Het binnendeel dat oorspronkelijk onverhard was, wordt regelmatig voor evenementen gebruikt. In 1992 werd het plein gereconstrueerd, maar aan de omringende bebouwing in traditionele baksteenbouw met twee verdiepingen veranderde niet veel.