Kruisstraat

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het welstandbeleid is gericht op behoud en doorontwikkeling van het karakteristieke beeld.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De Kruisstraat ligt in het verlengde van de Industriestraat en vormde samen met de Maasstraat, de Industriestraat en de Kaldenkerkerweg in het verleden de doorgaande weg van Steyl richting Duitsland. De Kruisstraat is als historische doorgaande route nog herkenbaar. Vanaf de eerste helft van de twintigste eeuw werd de straat aan de zuidzijde bebouwd, de noordzijde bleef nagenoeg onbebouwd vanwege de lage ligging aan de zijde van de Riethstraat. De bebouwing van deze zijde volgde vanaf de jaren zestig, toen de wijk Alland (nu Nieuw-Steyl) tot ontwikkeling kwam. De historische bebouwing rondom het kruispunt met de Spoorstraat en de Stationsstraat werd in de jaren tachtig gesloopt en vervangen door nieuwbouw in meerdere bouwlagen. De karakteristiek en de verschijningsvorm van de bebouwing is divers.

Bronnen