Klooster Mariadal

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid richt zich op behoud van het bijzondere karakter van het voormalig slotklooster.

Gebiedskarakteristiek

Mariadal is ontstaan aan het oude wegenpatroon dat de voormalige stroomruggen volgt. De Schoolweg – haaks op de monumentale Straelseweg – vormt een markant lijnelement richting klooster. Mariadal was een zogenaamd slotklooster en is een rijksmonument.

Bronnen