Klooster Bethanië

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op behoud van de karakteristiek van kloostergebouwen en -tuin.

Gebiedskarakteristiek

Het kloostercomplex Bethanië (een gemeentelijk monument) bestaat uit een vrij gelegen, fraai ensemble van hoofdgebouw met kapel en enkele bijgebouwen in een bij het klooster behorende tuinaanleg. Het blokvormige kavel waarop het complex zich bevindt is een overblijfsel van de negentiende eeuwse ontginningsstructuur in dit gebied. De Congregatie van de Dominicanessen van Bethanië stichtte in 1915 een klooster in een nog bestaande boerderij aan de Kaldenkerkerweg. Tot circa 1960 groeide het uit tot het complex met de huidige omvang.

De hoofdvorm van het voormalige klooster betreft een carrévormig bouwwerk, van twee in elkaar grijpende L-vormige bouwwerken met twee/drie bouwlagen onder zadeldaken, aan de zuidoostelijke zijde verlengd door een kapel met toren naar een ontwerp van de Venlose architect Jules Kayser (1879-1963). Mede door de kloostermuur en hoog opgaande begroeiing wordt het besloten karakter van het complex vanaf het aan de westzijde open landschap, benadrukt. De cultuurhistorische waarde wordt behalve door de gebouwen ook gevormd door de historische structuur van de kloostertuin en kloosterpark.

Bronnen