Klagenfurtlaan

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op verdere ontwikkeling van de uitstraling van deze structurerende stadontsluitingsweg.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

Oorspronkelijk was een deel van de Klagenfurtlaan een onderdeel van de Herungerweg; een oude weg met verspreid liggende bebouwing tussen Venlo en Herongen. Karakteristiek was en is nog steeds de haakse ligging ten opzichte van de groene Steilrand en het hellend verloop. Met de staduitleg na de Tweede Wereldoorlog werd de wegenstructuur aangepast en de Herungerweg aangesloten op het Europaplein. Nog later werd het wegtracé een onderdeel van het nationale autowegennet waarbij hij een verbinding vormde tussen A67 en A61 in Duitsland. Met de realisatie van de A74 is deze verkeersfunctie vervallen. De weg maakt nu onderdeel uit van het hoofdwegennet van Venlo. De verkeersdrukte en overlast is sterk afgenomen waardoor er weer mogelijkheden zijn voor stedelijke functies langs de weg. Het karakter en uitstraling van de Klagenfurtlaan kan dan ook opgewaardeerd worden tot een stedelijke hoofdweg. De oudere bebouwing verwijst op een subtiele wijze naar het agrarische verleden van aanliggende terreinen. Met de toevoeging van nieuwe eigentijdse bebouwing kan de Klagenfurtlaan meer onderdeel uitmaken van het stedelijk gebied en de uitstraling krijgen van een structurerende hoofdontsluitingsweg.

Bronnen