Kern Hout-Blerick

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

bijzonder

Het beleid is gericht op het in stand houden van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit van de dorpskern en de dorpsrand aan de Springbeek.

Gebiedskarakteristiek

Hout-Blerick is van oorsprong een typische agrarische gemeenschap gelegen op een terrasrand. De dorpskern die tot 1945 hoofdzakelijk heeft bestaan uit een hoofdstraat (Hoverhofweg) werd omringd met graslanden (beemden) op het lagere Maasterras en op het hogere Maasterras bouwland (veld). Op de grens van beide terrassen stroomt de Springbeek.

Het beeld van de kern Hout-Blerick wordt bepaald door individueel gebouwde woningen. De oudste bebouwing, die dateert vanaf de achttiende eeuw, ligt aan de Hoverhofweg, Zalzerskampweg, Groetweg en Holleweg. Het betreft vooral kleine en grote boerderijen, arbeiderswoningen, herenhuizen, villa’s en woon-winkelpanden. De laatste categorieën zijn door inbreiding tussen de oudere bebouwing geplaatst, zodat met name de kern een compacte indruk maakt. De kern van Hout-Blerick geeft identiteit aan het dorp.

Bebouwing van voor 1945 bestond hoofdzakelijk uit lage bebouwing: één bouwlaag met kap. De architectuur is traditioneel (langgevelboerderijen) maar niet duidelijk in een bepaalde stijl onder te brengen. Rond de eeuwwisseling wordt een aantal panden in neo-stijlen gebouwd zoals pand Groetweg 2 (gemeentelijk monument). Dit pand week duidelijk af van de lage dorpsbebouwing door zijn twee bouwlagen met kap en accentueerde zo "het centrum" van Hout-Blerick.

Pas in 1934 kreeg het centrum gestalte door de bouw van de kerk in een neo-romaanse stijl. Architect was A.J. Rats. De kerk werd na verwoesting in de Tweede Wereldoorlog in dezelfde stijl herbouwd. De ligging hoog op de terrasrand maakt van de kerk een markant herkenningspunt binnen de dorpskern en in de omgeving. Dit is onder andere vanaf de Baarlosestraat en de gehele zuidzijde te zien c.q. ervaren.

Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw zijn rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen, vrijstaande woningen, seniorenwoningen en patiobungalows gebouwd. De vrijstaande woningen zijn daarbij vaak geschakeld met bijgebouwen zodat een aaneengesloten bebouwing ontstaat zoals aan de Springbeekweg.

De laatste decennia zijn er enkele projectmatige buurtjes aan de kern toegevoegd zoals Op de Leues en rond het Brookerveld. Daarbij is kleinschaligheid het uitgangspunt geweest. Lange blokken met rijwoningen komen niet voor binnen de kern Hout-Blerick.

Bronnen