Kern Boekend

Als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling gelden de redelijke eisen van welstand.

Welstandsniveau: 

regulier

Het beleid is gericht op behoud van de dorpse identiteit en het dorpse beeld in de kern van Boekend.

Voor kleine veelvoorkomende bouwwerken in reguliere welstandsgebieden zijn sneltoetscriteria opgesteld.

Gebiedskarakteristiek

De kern Boekend ligt in de binnenbocht van een oude Maasmeander (Koelbroek genoemd). Nederzettingen ontstonden vooral op het grensvlak van de hoger gelegen terrasranden en lager gelegen rivierbedding met uiterwaarden. De Boekender boerderijen zijn vrijwel zonder uitzondering op de terrasrand gesitueerd. De kern Boekend is een voorbeeld van een nederzetting waarvan de primaire aanleg wordt gevormd door een aantal zgn. ‘kampboerderijen’. De kampboerderij kan worden gezien als het basistype van een agrarische stichting. Voorbeelden hiervan zijn Boekenderhof, Echtenray, Mulkenshof, Maashof, Egerboschhof en Heershof. De Heershof is precies op de grens tussen het natte gebied en de hoger gelegen droge delen gesticht. 

Boekend is een agrarische woonkern die vrij in het landschap ligt. Vanuit bijna elke plek in het dorp zijn de agrarische gronden en kwekerijen nog zichtbaar. Aan de oostzijde is het landelijke karakter vervangen door geluidwallen en -schermen van de A73. Gezien het geringe aantal bewoners zijn er in de kern weinig voorzieningen aanwezig. Bijzonder is de vele recreatie- en sportvoorzieningen die gericht zijn op geheel Blerick.

De basis van de dorpskern ligt rond de Heymansstraat, Geliskensdijkweg, Huiskampweg en Kockerseweg. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het dorp geleidelijk aan verdicht en uitgedijd waarbij de woningen steeds aan de oorspronkelijke wegenstructuur zijn gebouwd. Door toevoeging van vrijstaande, twee-onder-één-kap, geschakelde en rijwoningen is een grote diversiteit aan woningen ontstaan. Samen met de grote kavels, de doorzichten naar het landschap, het feit dat niet hoger is gebouwd dan twee lagen met kap maken, dat sprake is van dorps wonen in Boekend. De afwisseling tussen ‘moderne’ woonbebouwing en voormalige boerderijen, de verspringende rooilijnen en verschillen in kapvormen en kaphoogte geven een gevarieerd maar traditioneel beeld.

Bronnen